Bilgiler : Web Sitesi Kullanım Koşulları | Grafik Arşiv ®

Web Sitesi Kullanım Koşulları

Ücretsiz İllüstrasyonlar, Vektörel, PSD, İkonlar ve daha fazlası..

Web Sitesi Kullanım Koşulları1. ŞARTLARIN KABULÜ

1.1 Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar ile Grafik Arşiv Inc.'in ("Grafik Arşiv") zaman zaman bunlarda yapabileceği her türlü değişikliği ya da koyacağı ilave koşulları (toplu olarak, "Kullanım Koşulları") kabul ediyor ve bu koşullara tabi olduğunuzu onaylıyorsunuz. Bu Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, bu Siteye erişim sağlamayın ya da kullanmayın.

1.2 Grafik Arşiv zaman zaman bu Kullanım Koşulları'nda değişiklik yapabilir. Site erişiminizin ya da kullanımınızın devam etmesi, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir. Siteye erişiminiz ve kullanımınız, siteyi kullandığınız tarihte Sitede yayımlanan Kullanım Koşulları'na, kural ve yönergelere tabi olacaktır. Kullandığınız tarihte geçerli koşulları görmek için, lütfen Grafik Arşiv.com ana sayfasındaki "Kullanım Koşulları" bağlantısını düzenli olarak kontrol edin. Kullanım Koşulları'ndan herhangi birini ihlal ederseniz, bu Siteye erişim ya da kullanım lisansınız otomatik olarak sonlandırılacaktır.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI; SINIRLI LİSANS

2.1 Bu Kullanım Koşulları’na uyarak ve Grafik Arşiv ile yapacağınız tüm ilgili lisans anlaşmaları ve yasalara bağlı kalarak Siteye erişebilir ve Siteyi kullanabilirsiniz. Grafik Arşiv Sitede yer alan tüm hakların, unvanların ve menfaatlerin yegâne sahibidir ve bu Kullanım Koşulları kapsamında alenen verilmemiş olan tüm hakları saklı tutar. Grafik Arşiv Siteyi veya Sitede yer alan herhangi bir bölümü herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın kendi takdir yetkisiyle düzenleyebilir, değiştirebilir veya sonlandırabilir. Grafik Arşiv Siteyi "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına göre temin etmektedir.

2.2 Görseller, Video Klipler, Müzikler ve bunlarla ilgili metaveri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Site'deki tüm içerik (toplu olarak "Grafik Arşiv İçeriği") ve bu Grafik Arşiv İçeriği'nin seçimi ve düzenlenmesi, telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet hakları yasaları ve antlaşmaları ile korunmaktadır. Herhangi bir Grafik Arşiv İçeriği'nin her hangi bir şekilde izinsiz kullanımı bu yasaların ve bu Kullanım Koşulları'nın ihlali anlamına gelecektir. Burada ya da Grafik Arşiv ile aranızda mevcut ayrı bir lisans sözleşmesinde açıkça ifade edilmesi durumu hariç, Grafik Arşiv Sitenin ya da herhangi bir Grafik Arşiv İçeriği'nin kullanımı için sarahaten ya da zımni olarak hiçbir izin vermemektedir. Siteyi ya da herhangi bir Shutterstok İçeriği'ni kopyalamayacağınızı, yeniden yayınlamayacağınızı, belirli bir kullanım için düzenlemeyeceğinizi, bağlantı vermeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, paylaşmayacağınızı, değişiklik yapmayacağınızı, uyarlamayacağınızı, bu içeriği temel alan türev çalışmalar oluşturmayacağınızı, kiraya vermeyeceğinizi, ödünç vermeyeceğinizi, satmayacağınızı, devretmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, teşhir etmeyeceğinizi, uygulamayacağınızı, lisanslamayacağınızı, alt lisanslamayacağınızı ya da tersine mühendislik yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Ek olarak, Site ya da Grafik Arşiv İçeriği ile bağlantılı olarak herhangi bir veri madenciliği, robotlar ya da benzer veri ve/veya görüntü toplama ve çıkartma yöntemi kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

2.3 Grafik Arşiv ile bir lisans sözleşmesi yapmadıkça, hiçbir Grafik Arşiv içeriğini indiremez, dağıtamaz, görüntüleyemez ve/veya kopyalayamazsınız.

2.4 Grafik Arşiv İçeriği'nde yer alan hiçbir filigranı ya da telif hakkı bildirimini kaldıramazsınız.

3. Grafik Arşiv TİCARİ MARKALARI

3.1 Bu Kullanım Şartları uyarınca "Ticari Markalar", tüm ortak yasalar veya tescilli ticari markalar, logolar, hizmet markaları, ticari adlar, Internet etki alanı adları veya Grafik Arşiv tarafından şu anda veya ileride kullanılabilecek diğer köken işaretleri anlamına gelmektedir.

3.2 Bu Kullanım Koşullarında açıkça verilen yetkiler haricinde, burada belirtilenler hiçbir şekilde herhangi bir Grafik Arşiv Ticari Markasını kullanma hakkını size vermez ya da size bu hakkın verileceği şeklinde yorumlanmaz.

3.3 Grafik Arşiv Ticari Markalarını, itibarının zedelenmesine, küçük düşürülmesine veya bu Ticari Markaların veya Grafik Arşiv'un olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek bir şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

3.4 Grafik Arşiv Ticari Markalarının veya Grafik Arşiv tarafından talep edilen Ticari Marka haklarının geçerliliği için rekabet etmeyeceğinizi veya (örneğin; herhangi bir yasal işlem veya başka gerekçelerle) iddiada bulunmayacağınızı, başka kişi ya da kuruma rekabet veya iddiada bulunması için yardımda bulunmayacağınızı, bu kişi veya kurumu teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

3.5 Grafik Arşiv Ticari Markası veya herhangi bir varyasyonunu (yazım hataları dahil) üst düzey etki alanı olup olmadığına bakılmaksızın bir etki alanı adı veya etki alanı adının bir parçası olarak veya meta etiket, anahtar kelime veya başka bir programlama kodu veya veri türü olarak kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

3.6 Grafik Arşiv'un önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde Grafik Arşiv'un Ticari Markasına benzer veya bu Marka ile karıştırılması muhtemel herhangi bir sözcük veya işareti uyarlayamaz ya da kullanamazsınız.

3.7 Grafik Arşiv web sitesinin sayfa üstbilgileri, özel grafikleri, düğme simgeleri ve komut dosyaları dahil olmak üzere görünüm ve kullanımı Grafik Arşiv'un ticari takdim şekli ve/veya ticari markası veya hizmet markası olup, Grafik Arşiv'un önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmi olarak kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.

3.8 Grafik Arşiv web sitesinde kullanılan veya yer alan diğer tüm ticari markalar, ürün adları ve şirket adları veya logoları ilgili sahiplerine aittir. Ticari ad, ticari marka, üretici, tedarikçi veya diğerleri tarafından herhangi bir ürüne, hizmete, işleme veya diğer bilgilere başvurulması açıkça belirtilmediği takdirde Grafik Arşiv'un bunları onayladığı, sponsor olduğu veya tavsiye ettiği anlamına gelmez.

3.9 Grafik Arşiv'un ticari markasını, logosunu, Görselini veya Grafik Arşiv web sitesine bağlantı sağlayan diğer tescilli Grafik Arşiv grafiklerini Grafik Arşiv'un önceden yazılı izni olmadan kullanamazsınız.

3.10 Grafik Arşiv'un önceden yazılı izni olmadan Grafik Arşiv web sitesi veya başka bir Görsele çerçeve veya etkin bağlantı yapamazsınız.

4. SAĞLADIĞINIZ BİLGİLER

4.1 Grafik Arşiv (veya onun adına hareket eden üçüncü taraflar) Site kullanımınızla ilişkili bilgi toplayabilir. Siteye erişmek için kullandığınız üçüncü taraf platformları, bu platformları kullanmanıza ilişkin bilgileri toplayabilir ve geçerli üçüncü taraf platformu ile anlaşmanız uyarınca Grafik Arşiv’a bu bilgileri temin edebilir. Grafik Arşiv’un bu bilgileri toplaması ve kullanması bu Kullanım Koşullarına, Grafik Arşiv Gizlilik Politikasına ve geçerli yasalara daima uyacaktır.

4.2 Grafik Arşiv, adınız ve adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi, içeriği referans yoluyla bu Kullanım Koşulları'nın bir parçasını teşkil eden Grafik Arşiv Gizlilik Bildirimi çerçevesinde kullanacak ve koruyacaktır.

5. İÇERİĞİNİZ

5.1 Web Sitesine yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir görsel, video kaydı, metin, ses veya diğer her türlü içerik (“İçeriğiniz”) için şunları garanti ve taahhüt edersiniz: (i) İçeriğinizi Web Sitesine göndermek ve burada belirtilen lisansları vermek için gerekli bütün haklara sahipsiniz; (ii) Grafik Arşiv, İçeriğiniz ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraftan lisans almak ve herhangi bir üçüncü tarafa telif hakkı ödemek zorunda olmayacaktır; (iii) İçeriğiniz fikri mülkiyet hakları ve mahremiyet hakları dâhil hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmemektedir ve (iv) İçeriğiniz işbu Kullanım Koşulları'na ve bütün geçerli kanunlara uygundur.

5.2 İçeriğinizi yükleyerek, Grafik Arşiv'a sınırlı, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş ve İçeriğinizi kopyalama, iletme, dağıtma, herkese açık olarak sunma ve gösterme (şimdi bilinen veya gelecekte oluşturulacak bütün ortamlar yoluyla) hakkı vermiş ve ayrıca Siteyi kullanarak İçeriğinizi görmeniz ve düzenlemenize ve anlaşmazlıklar, hukuki davalar veya soruşturmalar için İçeriğinizi arşivlemeniz veya muhafaza etmenize imkan veren türev çalışmalar yapma hakkı tanımış olursunuz. Yukarıda belirtilen lisanslar, İçeriğinizi Siteden kaldırana kadar geçerli olacaktır ve kaldırılma durumunda lisanslar ticari açıdan makul bir sürede sona erecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, yasal arşivleme/muhafaza etme amaçlarına yönelik lisans süresiz olarak devam edecektir.

5.3 Aşağıda tanımlanan türde hiçbir videoyu, görseli, metni, ses kaydını ve başka hiçbir içeriği yükleyemez, gönderemez veya paylaşamazsınız:

    Herhangi bir üçüncü tarafın telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ya da herhangi bir reklam ya da mahremiyet hakkını ihlal eden;
    Pornografik, aşağılayıcı ya da başka şekilde yasa dışı veya ahlak dışı içeriğe sahip.
    Reşit olmayanları istismar eden;
    Yasadışı ya da şiddet içeren eylemleri tasvir eden:
    Hayvanlara işkence ya da hayvanlara karşı şiddet tasvir eden;
    Hileli davranışları teşvik eden ya da aldatıcı reklam veya haksız rekabet iddiasına neden olan; ya da
    Herhangi bir kanun, mevzuat ya da düzenlemeyi ihlal eden.

5.4 Grafik Arşiv içeriğini, bu içeriği kullanmak için önceden bir lisans almaksızın hiçbir amaçla kullanamazsınız. Grafik Arşiv İçeriğini her türlü kullanımınız, sizinle Grafik Arşiv arasında ayrı ayrı yapılan ilgili lisans sözleşmelerine tabidir. Filigranlı veya lisanssız herhangi bir Grafik Arşiv İçeriğinin herkese açık şekilde gösterilmesi ve/veya dağıtılması (bir türev çalışmada veya tek başına) telif hakkı ihlali anlamına gelir.

6. TELİF HAKKI İHLALİ HAK TALEPLERİ /DMCA BİLDİRİLERİ

6.1 Grafik Arşiv'un sağladığı herhangi bir Görsel veya başka bir materyalin size ait veya sizin denetiminizde olan herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, DCMA Telif Hakkı İhlali Bildirim Esaslarında belirtilen şekilde Grafik Arşiv'a bildirimde bulunabilirsiniz.

7. SINIRLAMALAR

7.1 Şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:

    Herhangi bir yasayı veya Grafik Arşiv'un veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edecek hiçbir faaliyette bulunmamalısınız.
    Siteye erişim ve Sitenin kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasaları veya yönetmelikleri ihlal etmemeli ya da bu Kullanım Koşullarında yasaklanmış herhangi bir faaliyette bulunmamalısınız.
    Grafik Arşiv veya herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olarak (gizlilik ve reklam hakları da dahil) hak ihlalinde bulunmak ya da kötüye kullanmak, hakaret etmek, taciz etmek, takip etmek veya tehdit etmek.

8. KISITLAMA VE KULLANIMIN SONA ERMESİ

8.1 Grafik Arşiv, kendi takdir yetkisi dâhilinde Sitenin ve/veya Grafik Arşiv İçeriğinin bütününe veya bir bölümüne erişiminizi önceden haber vermeksizin ya da size karşı bir yükümlülük altına girmeksizin herhangi bir zamanda engelleyebilir, sınırlayabilir, devre dışı bırakabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Grafik Arşiv'un takdirine göre herhangi bir kişi veya kurumun Siteyi kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını engelleyen veya kısıtlayan herhangi bir davranışta bulunmanız kesinlikle yasaktır ve bu davranışınız Siteye erişiminizin bildirimde bulunmaksızın sonlandırılmasına yol açabilir.

9. ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT SİTELERE BAĞLANTILAR

9.1 Herhangi bir üçüncü taraf platformu vasıtasıyla Sitenin kullanıma sunulması durumunda veya Grafik Arşiv'un Siteden herhangi bir üçüncü taraf platformuna bağlantı vermesi veya bir üçüncü tarafın platformu yoluyla Grafik Arşiv'un Sitesine bağlantı vermesine izin vermesi halinde, Grafik Arşiv'un bu üçüncü tarafların ya da onların platformlarının içerikleri veya uygulamaları hakkında açık veya kapalı herhangi bir garanti vermediğini ve bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini anlamış ve kabul etmiş olursunuz. Bu tür platformlar Grafik Arşiv'un kontrolü altında değildir ve Grafik Arşiv sadece sizin işinizi kolaylaştırmak için bu bağlantıları vermekte ve/veya bağlantıların verilmesine izin vermektedir. Bu şekilde herhangi bir bağlantının verilmiş olması, bu bağlantının verildiği veya bu bağlantıyı veren üçüncü tarafın Grafik Arşiv'un bir iştiraki olduğu, Grafik Arşiv'un bu üçüncü tarafı onayladığı veya sorumluluğunu üstlendiği anlamına gelmemektedir.

10. GARANTİ VE TEKZİPLER

10.1 Siteyi kullanmanızın riski size aittir. Site Grafik Arşiv tarafından sarahaten, ima yoluyla, yasal ya da başka türlü hiçbir garanti verilmeksizin, bu kullanım koşulları altında "olduğu gibi" sunulmaktadır. Grafik Arşiv, herhangi bir zamanda Siteden kullanıma sunduğu herhangi bir ve her bir hizmetle ile ilgili, ticari elverişlilik, özel bir amaca uygunluk, başkalarının haklarını ihlal etmeme ve herhangi bir yasaya göre ortaya çıkabilecek başka her türlü zımni garanti dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sarahaten ya da zımni hertürlü ve bütün garantileri red etmektedir. Grafik Arşiv, yukarıda belirtilenleri sınırlandırmaksızın; (i) Sitenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına; (ii) Site erişiminin kesintisiz olacağına; (iii) Site kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağına; ve (iv) sitedeki, hizmetlerdeki ya da materyallerdeki her türlü hatanın ya da arızanın düzeltileceğine ilişkin hiçbir garanti vermemektedir. Grafik Arşiv, bulunduğunuz yerdeki yetkili makamların Site kullanımına izin vereceği, tarafınızdan gönderilen her türlü İçeriğin Site üzerinden kullanılabilir olacağı ya da Site tarafından saklanacağı, Sitenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağı ya da Grafik Arşiv'un Sitenin her türlü farklı özelliğini desteklemeye devam edeceği konusunda hiçbir beyanda bulunmamakta ya da garanti vermemektedir. Herhangi bir garanti reddinin ya da sorumluluk sınırlandırmasının uygulanamadığı durumda, tüm sarih, zımni ve yasal garantiler Siteyi ilk kullandığınız tarihi takip eden otuz (30) günlük bir süreyle sınırlı olacak ve böyle bir dönemin ardından hiçbir garanti uygulanmayacaktır.

11. TAZMİNAT

11.1 Davranışlarınızdan, Siteyi kullanmanızdan ya da kullanamamanızdan, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya burada belirtilen herhangi bir beyanı veya garantiyi ihlal etmenizden ya da ihlal ettiğiniz iddiasından,  Grafik Arşiv İçeriğini izinsiz kullanmanızdan veya başkasının herhangi bir hakkını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü tazminat talebi, zarar, maliyet, yükümlülük ve masrafa (avukat ücretleri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) karşı Grafik Arşiv'u, Grafik Arşiv'un bağlı ortaklıklarını, iştiraklerini, lisans verenlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, üçüncü taraf bilgi sağlayıcılarını, ürün sağlayan Katılımcılarını ve bağımsız yüklenicilerini koruyacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zarar görmelerini engelleyeceğinizi kabul ediyorsunuz.

12. SAİR HUSUSLAR

12.1 İşbu Anlaşmadan doğan veya işbu anlaşmaya ilişkin tüm anlaşmazlıklar veya talepler ya da Anlaşmanın ihlali, mahkeme yerine Amerikan Tahkim Derneği’nin veya Uluslararası Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’nin tahkimin başladığı tarihte yürürlükte olan Ticari Tahkim Kuralları kapsamında bağlayıcı olan tahkim ile çözülecektir ve hakem(ler) tarafından alınan kararlara yönelik hükümler, konuya ilişkin yargı yetkisini haiz olan veya ilişkili taraf ya da bu tarafın varlıkları hususunda yargı yetkisini haiz olan tüm mahkemelerde geçerli olabilir. Tahkim yeri New York Eyaletidir. Tahkim lisanı İngilizcedir. Bir hakem bulunacaktır. Her iki taraf da tahkimden kendilerine düşen masrafları üstlenecektir. Grafik Arşiv gerekli gördüğü ve arzu ettiği takdirde size karşı ihtiyati tedbir veya diğer türden tedbirleri almak için herhangi bir yetkili mahkeme huzurunda yasal veya yasalara uygun herhangi bir dava açma veya kovuşturma başlatma hakkına da sahip olacaktır.

12.2 Bu Kullanım Koşulları, New York Eyaleti yasalarına tabi olacak ve yasa ilkelerindeki uyuşmazlıklara bakmaksızın bu yasalara göre yorumlanacaktır.

12.3 Bu Kullanım Koşulları ve Grafik Arşiv ile girdiğiniz herhangi bir lisans anlaşması arasında herhangi bir uyuşmazlığın doğması durumunda söz konusu lisans anlaşmasının hükümleri geçerli olacaktır.

12.4 Bu Kullanım Koşulları, herhangi bir tarafın lehine ya da aleyhine olarak yorumlanmamalı, fakat sadece burada kullanılan dilin makul anlamı çerçevesinde yorumlanmalıdır. Bu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir kısmının geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, geri kalan hükümlerin geçerliliği ya da uygulanabilirliği üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır.

PSD
Vektörel
Günlük İndirme
Tasarımcı Sayısı

Grafik Arşiv'den Tasarım Nasıl İndirebilirim!

01

Hesap Oluştur!

Hadi Türkiye'nin Grafik Sitesine Ücretsiz Hesap Oluşturun!

02

Grafik Ara

İllüstrasyonlar, Vektörel, PSD Grafikler, İkonlar ve daha fazla..

03

Ücretsiz İndir

Ücretsiz Tasarım indirmeye ve yüklemeye başla...